سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
معاونت تهذیب حوزه 
مسئول مشاوران مدارس 
 
 
اجرایی 
همکاری 
بنياد فرهنگي اسلامي 
پاسخ به پرسش هاي جوانان 
 
 
علمی و پژوهشی 
همکاری 
مؤسسه پيام اسلام 
پاسخ به پرسش هاي جوانان 
 
 
علمی و پژوهشی 
همکاری 
مركز فرهنگي انصارالمهدي قم 
مدیریت 
 
ادامه دارد 
علمی و اجرائی 
همکاری 
بنياد فرهنگي اسلام قم 
مدير  
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
نشريه افق حوزه علميه قم 
عضو هيئت تحريريه 
 
ادامه دارد 
علمی و پژوهشی 
همکاری 
اداره معاونان فرهنگي حج كشور 
مدير  
1388/04/01 
ادامه دارد 
علمی و اجرائی 
همکاری 
مركز مشاوره حوزه هاي علميه كشور 
مدير  
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
مجمع نمايندگان حوزه علميه قم 
عضو كميسيون سياسي اخلاق و تهذيب 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
مجمع نمايندگان حوزه علميه قم 
رئيس واحد اخلاق و ارشاد 
 
 
علمی و اجرائی 
تدریس 
موسسه امام خمینی(ره) 
مدرس 
 
 
مباحث روان شناسي 
تدریس 
مدرسه فيضيه قم 
مدرس 
 
 
مباحث روان شناسي 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
اخلاق 
تدریس 
حوزه علمیه نیشابور 
مدرس 
 
 
اخلاق 
تدریس 
دانشگاه آزاد 
مدرس 
 
 
مباحث روان شناسي